Tiggerfoundation.nl

Stichting Lifeline call for animals

 

 

Er zijn in ons land steeds meer alleenstaanden die geen of nauwelijks sociale contacten hebben, geen familie meer hebben (of hier al jaren geen contact meer mee hebben) en om wat voor reden dan ook niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Als deze mensen huisdieren hebben, en hun baasje thuis plotseling komt te overlijden zonder op korte termijn te worden gevonden, wat gebeurt er dan met hen?

LIFELINE CALL FOR ANIMALS wil een lange lijdensweg door gebrek aan water en voedsel voorkomen.

 

Alleen al in Amsterdam werden tussen 2005 en 2012, 248 personen gevonden die langer dan twee weken overleden waren. Dat komt neer op 35 per jaar, alleen al in Amsterdam!

 

Doelstelling

LIFELINE CALL FOR ANIMALS stelt zich ten doel te voorkomen dat na thuis overlijden van een alleenstaande met huisdieren, de huisdieren omkomen van honger en dorst. Want het komt regelmatig voor dat alleenstaanden na hun overlijden pas na langere tijd worden gevonden, met alle trieste gevolgen voor de huisdieren.

LIFELINE CALL FOR ANIMALS heeft een systeem ontwikkeld waarbij uw huisdier niet omkomt van honger en dorst in het geval het u overkomt.

Het systeem is ontwikkeld voor personen die alleen wonen, bij wie niet regelmatig mensen langskomen, die geen familie hebben, of hier geen contact mee hebben, maar wel een of meer huisdieren bezitten.

Het enige wat de persoon hoeft te doen is om de dag te reageren op een (geautomatiseerde) telefoonoproep van LIFELINE CALL FOR ANIMALS, door op te nemen en vervolgens op te hangen. Bij niet reageren zal de oproep na een bepaalde tijd meerdere keren worden herhaald. Wordt er dan nog niet opgenomen, dan belt LIFELINE CALL FOR ANIMALS met de contactpersoon die door de deelnemer is opgegeven. Een uitgebreid vervolgtraject zal in werking treden, waarbij LIFELINE CALL FOR ANIMALS er op toeziet dat er op dezelfde dag of uiterlijk de volgende ochtend iemand (de opgegeven contactpersoon) op het adres polshoogte gaat nemen in het geval de deelnemer onbereikbaar blijft. In het geval van overlijden van de deelnemer (of ziekenhuisopname waarbij de deelnemer buiten bewustzijn is) ziet LIFELINE CALL FOR ANIMALS er op toe dat de huisdieren worden voorzien van voedsel en water en bij overlijden ziet LIFELINE CALL FOR ANIMALS er op toe dat de dieren worden geplaatst of ondergebracht in overeenstemming met de wensen van de deelnemer. Indien de deelnemer dit wenst zal LIFELINE CALL FOR ANIMALS een dossier aanleggen met gegevens over het huisdier, zoals namen, geslacht, eetgegevens, ziektes, leeftijd, naam dierenarts, wel/niet omgang met kinderen, enz. Deze gegevens zijn van belang bij het eventueel plaatsen van het huisdier. Ook is het mogelijk LIFELINE CALL FOR ANIMALS te vragen er op toe te zien dat in het geval de deelnemer via wilsbeschikking of testament heeft aangegeven dat het huisdier in een door hem of haar gekozen rusthuis voor dieren zijn verdere leven mag slijten onder goede verzorging en hiervoor geld beschikbaar heeft of gereserveerd, er ook uitvoering zal worden gegeven aan deze wens.

 

Na een testperiode van 2 maanden, heeft 100% van de deelnemers aangegeven direct door te willen gaan met LIFELINE CALL FOR ANIMALS. Verreweg het belangrijkste argument is dat men rustig kan gaan slapen, met de wetenschap dat “in het geval dat” de huisdieren niet een trieste dood sterven door gebrek aan voedsel en water, welke gepaard gaat met een lange lijdensweg en de dieren ook worden ondergebracht volgens de opgegeven wensen. Daarnaast heeft de proefperiode de mensen een gevoel van rust gegeven.

 

Aanmelden

Voor het deelnemen, vragen en meer informatie over het systeem dat  LIFELINE CALL FOR ANIMALS u te bieden heeft, kunt u een mail sturen aan initiatiefnemer Joop Brinckman: jcbrinc@gmail.com of bellen met 06-23550037. Ook kunt u op de site www.lifelinecallforanimals.nl het contactformulier invullen